Nusižengusios įmonės atsiskaitinės negrynaisiais

Šiuo metu 46 įmones mokesčių administratorius jau yra įpareigojęs atsiskaityti tik negrynaisiais pinigais. Tokios ypatingos VMI kontrolės priemonės bus taikomos ir kitoms, nesąžiningai mokestines prievoles vykdančioms bei piktybiškai buhalterinės apskaitos taisykles pažeidinėjančioms ar ilgą laiką skolų nemokančioms įmonėms, kurių sąrašai ir toliau bus viešai skelbiami VMI interneto svetainėje.

2013 m. gegužės 16 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad vykdant projektą „Grynieji kasoje”, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti pajamų apskaitymą ir mokesčių mokėjimą, ypatingą dėmesį skirs juridinių asmenų sandoriams grynaisiais pinigais. VMI specialistai ne tik tikrins įmonių grynųjų pinigų apskaitymą kasoje ir prekybos vietose, bet ir domėsis piniginių lėšų judėjimu, jų išdavimu įmonės atskaitingiems asmenims (darbuotojams, įmonės vardu atsiskaitantiems už prekes ir/ar paslaugas) bei išduotų grynųjų pinigų panaudojimu pagal paskirtį. Mokesčių mokėtojams, bandantiems paslėpti mokestines prievoles, VMI taikys griežtas kontrolės priemones – projekto metu gali padaugėti įmonių, privalančių vykdyti mokesčių administratoriaus nurodymą atsiskaityti negrynaisiais pinigais. Bendradarbiaujantiems mokesčių mokėtojams VMI sudarys sąlygas ištaisyti trūkumus.

Vykdant projektą jau atlikti kontroliniai naftos produktais prekiaujančių įmonių patikrinimai. Mokesčių specialistai vienu metu tikrino įmonės kasą ir tuo pat metu mažmeninės prekybos vietas. Nors pažeidimai smulkūs, nustebino jų gausa: neapskaitomi pinigai už prekes, nesilaikoma kasos darbo organizavimo, naftos produktų apskaitos taisyklių, įmonės elektroninio kasos aparato (EKA) kasoje rastas grynųjų pinigų perteklius arba trūkumas, užfiksuotas ir nelegalaus darbo atvejis. Šiuo metu patikrinimai tęsiasi.

„Vienas labiausiai paplitęs mokesčių įstatymų pažeidimas – dalies gaunamų pajamų neįtraukimas į apskaitą. Neapskaitytos pajamos grynaisiais pinigais dažniausiai tampa „vokelių” mokėjimo šaltiniu. Įmonės apskaitoje nefiksuoja ir sąnaudų šioms pajamoms uždirbti arba padidina sąnaudas, tokiu būdu sudaro fiktyvius prekių ar paslaugų pirkimo sandorius*, taip pat išvengia PVM prievolių, nepagrįstai padidindamos PVM apskaitą. Projekto metu detaliau tikrinsime, ar įmonės kasos pajamų ir išlaidų operacijos pagrįstos juridinę galią turinčiais apskaitos dokumentais, vertinsime ir įmonės paskolas grynaisiais pinigais iš vadovų, akcininkų, darbuotojų, ar suteikę paskolas asmenys turėjo šaltinius suteiktoms paskoloms pagrįsti. Didelį dėmesį skirsime ir PVM prievolių kontrolei”, – sako projekto vadovė VMI prie FM Kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Eglė Ramanauskienė.

Atsiskaitinėti grynaisiais pinigais pamėgusios ir tos įmonės, į kurių atsiskaitomąsias  sąskaitas VMI pateikė nurodymus nurašyti skolą (mokestinę nepriemoką) biudžetui. Vykdydamos atsiskaitymus grynaisiais ar per asmenines savininkų sąskaitas, įmonės skolininkės turimos mokesčių nepriemokos nemažina, tačiau plėtoja savo verslą.

Atkreipiame dėmesį, kad jei pažeidimai, nors ir smulkūs, tačiau dažnai kartojasi, atsiranda rizika, kad asmuo gali slėpti pajamas ar kitaip vengti mokėti mokesčius. Tokiais atvejais „drausminsime” nesąžiningus mokesčių mokėtojus įteikdami mokesčių administratoriaus nurodymą atsiskaityti negrynaisiais pinigais. Įmonėms taikomų tokių apribojimų terminas gali trukti iki metų”, – teigia E. Ramanauskienė ir pažymi, kad projekto  metu 5 ilgą laiką mokesčių nepriemoką turinčios įmonės jau įpareigotos vykdyti minėtą nurodymą ir tai davė rezultatų – viena iš jų sumažino nepriemoką 54 tūkst. litų. Visus mokesčių mokėtojus, kuriems duotas nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais, galima rasti VMI svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/asmenys-kuriems-duotas-mokesciu-administratoriaus-nurodymas-atsiskaityti-negrynaisiais-pinigais.

VMI informuoja, kad mokesčių mokėtojai patys gali pasitikrinti, ar jų vykdoma veikla atitinka svarbiausius teisės aktų reikalavimus. VMI naudojamą Kasos operacijų ir atsiskaitymų grynaisiais pinigais tikrinimo kontrolinį klausimyną galima rasti adresu http://www.vmi.lt/cms/kontroliniai-klausimynai.

VMI primena, kad gyventojai apie neapskaitomas pajamas, „vokeliuose” mokamus atlyginimus ar kitus mokestinius pažeidimus gali pranešti paskambinę pasitikėjimo telefonu 1882, pasinaudodami išmaniųjų telefonų programėle „Pranešk”, užpildę anketą interneto svetainėje http://www.vmi.lt/cms/neimk-vokelio arba apsilankę Mokesčių inspekcijoje.