Pokyčiai smulkiųjų verslininkų veikloje

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI) informuoja, kad nuo gegužės 1 d. užsiimti verslo liudijime nurodyta veikla galės tik tie asmenys, kurių pajamos iš savos gamybos prekių ir paslaugų pardavimo juridiniams asmenims neviršija 10 procentų visų mokestinio laikotarpio pajamų. Viršijus 10 proc. ribą, visos iš juridinių asmenų gautos pajamos bus apmokestinamos kaip pajamos iš individualios veiklos.

Siekiant užtikrinti, kad pajamų mokestis kuo labiau atitiktų tikrąsias veiklos apimtis ir gaunamas pajamas, sąlyga iš juridinių asmenų gauti ne daugiau kaip 10 procentų pajamų bus taikoma kiekvienai veiklos rūšiai atskirai.

Įregistravusiems individualią veiklą taikomas 5 proc. mokesčio tarifas (jei tai laisvoji profesija – 15 proc.) ir leidžiama atimti su pajamomis susijusias išlaidas. Laisvųjų profesijų atstovais laikomi advokatai, notarai, antstoliai, konsultantai ir kt.

Verslo liudijimą turintis asmuo gali teikti paslaugas ir parduoti savos gamybos prekes juridiniam asmeniui tik tuo atveju, kai jo veikla nėra viena iš veiklos, kuria faktiškai verčiasi juridinis asmuo, rūšių.

Vilniaus AVMI primena, kad fiksuoto dydžio pajamų mokestis nepriklauso nuo veiklos pajamų ir pelno, t. y. mokestis mokamas net ir tuomet, kai pelno nėra. Fiksuoto dydžio pajamų mokestis turi būti sumokamas prieš įsigyjant verslo liudijimą, už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį.

Įregistravus individualią veiklą, gyventojų pajamų mokestis už mokestiniu laikotarpiu gautas (uždirbtas) individualios veiklos pajamas (iš pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus) turi būti sumokėtas iki kitų metų gegužės 1 d. Mokestiniu laikotarpiu susidaręs veiklos nuostolis, taikant kaupimo apskaitos principą, VMI nustatyta tvarka galėtų būti perkeliamas į kitus metus.

Atkreiptinas dėmesys, kad verslo liudijimai išduodami tik užsiimant tam tikrų, sąraše nustatytų, rūšių veikla. Nuo 2012 m. gegužės 1 d. naikinama viena veiklos rūšis – periodinių spaudos leidinių platinimas.

Vilniaus AVMI taip pat informuoja, kad individualia veikla užsiimantiems gyventojams, kurie prekiauja patalpose ne tik maisto, bet ir kitomis prekėmis, nuo gegužės 1 d. bus privaloma naudoti kasos aparatus.

Tačiau tam tikrais atvejais kasos aparatų nebus reikalaujama. VMI gali atleisti nuo prievolės naudoti kasos aparatą, kai kasos aparato naudojimas neįmanomas dėl objektyvių priežasčių arba jei tai mokesčių mokėtojui sukelia akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą.

Vilniaus AVMI informuoja, kad pokyčiai įsigalioja ir vykdantiems taksi veiklą. Nuo gegužės 1 d. taksi automobiliuose naudojami taksometrai turi būti registruojami mokesčių inspekcijoje.